Alouette saapuu Suomeen

Tekstin on  kirjoittanut Sippo Nevalainen

Suomen Punaiselle Ristille hankittiin vuonna 1965 sairaankuljetusta varten helikopteri. SPR oli jo jonkin aikaa tutkinut mahdollisuutta aloittaa sairaankuljetustoiminta Suomessa helikoptereilla ( 1956 aloittivat SPR:n sairaslentokeskukset Helsingissä, Turussa ja Rovaniemellä. Vuosina 1959 – 1961 SPR vuokrasi Ruotsista helikopterin Lounaisrannikon saariston sairaankuljetuksiin kelirikkoajaksi.)

Varsinaisen sysäyksen helikopterin hankintaan antoi vuonna 1963 Muoniossa tapahtunut 5 vuotiaan tytön katoaminen. Laajoista etsinnöistä huolimatta hänet löydettiin vasta 5.6.1963 menehtyneenä Ounasjoen rantavedestä yli 30 km:n päässä kotoaan. Etsintöihin osallistui tuhatpäinen vapaaehtoisten joukko sekä lentokoneita ja helikoptereita Suomesta ja Ruotsista.

Surullisen tapahtuman seurauksena aloitettiin sisäasiain ministeriön esityksestä ja SPR:n johdolla organisoida Vapaaehtoista pelastuspalvelua, joka toimii tänäkin päivänä tehokkaasti VAPEPA:n tunnuksen alla viranomaisten apuna.

Vuonna 1964 toimeenpantiin kansalaiskeräys Mainos-TV:ssä Niilo Tarvajärven vetämänä, ja Barbara Helsingiuksen avustamana sairaankuljetushelikopterin hankkimiseksi SPR:lle. Keräyksen tuotto, 260 000 mk, varustellun Alouette II:n hinta 350 000 mk. Puuttuvan rahoitusosuuden hankki Suomen Punainen Risti. 1965 lokakuussa Suomen Punainen Risti päätti hankkia Sud-Aviation tehtaalta suihkuturbiinikäyttöisen Alouette II -tyyppisen helikopterin. Helikopteri annettiin Rajavartiolaitoksen operoitavaksi, käytettäväksi sairaankuljetus ja pelastuslentoihin harvaanasutuilla ja syrjäisillä Lapin erämaa-alueilla. RVL:lla oli jo ennestään 3 valtion varoin sairaankuljetukseen hankittua SM 1 ja Mi 1 tyyppistä helikopteria käytössä, joten toimintakentän tuntevana operaattorina se lienee ollut luontevin valinta.

Alouette saapui Suomeen perjantaina tammikuun 7 pnä. 1966

Ennen Suomeen saapumista helikopteri oli varusteltavana Ruotsissa Norköpingissä ja lentäjät Jorma Ahjolinna ja Jussi Maristo, sekä mekaanikko Reino Kanninen saivat koulutuksen. Helikopteri sijoitettiin Ivaloon 1966 – 1971( Ivalosta lennettiin n. 160 sairaslentoa, keskimäärin n. 27 / vuosi).Kajaanissa OH –HIS palveli 1971 – 1976.

Helikopterin runkoputken vaurioiduttua Rajavartiolaitos luovutti helikopterin takaisin SPR:lle 1976.

Vuonna 1980 SPR myi helikopterin suomalaisen helikopteriyhtiön käyttöön nimellistä (51 000 mk) korvausta vastaan.

– Kaupan ehtona oli, että kun käyttö ko. yhtiössä päättyy, OH-HIS siirretään johonkin suomalaiseen Ilmailumuseoon vanhuuden lepoon, liittyihän helikopterin historiaan ja hankintaan mittavia kansallisia ponnistuksia ja arvoja.

Kävi kuitenkin niin, että kun ostajayhtiö joutui vararikkoon OH-HIS siirrettiin uuteen yhtiöön ja kauppakirjan velvoite unohdettiin. Helikopterin peruskorjausjakson tultua täyteen uusi omistaja antoi Alouetten Rovaniemen ammattikoulun lentokoneasentaja linjalle opetuskäyttöön.

Täällä Alouetten osia sijoitettiin kylmään ulkovarastoon. Varasto kuitenkin sortui lumen painosta, tällöin hallissa oli helikopterin ohjaamo-osa jonka tuhon hallin raivaajat täydensivät kauhakuormaajalla.

Rovaniemen katastrofin jälkeen omistaja siirsi jäljellejääneet Alouetten osat Kouvolaan Kymen Ammattioppilaitokseen. Siellä jäljellejääneet osat kunnostettiin ja koottiin havaintomalliksi helikopterin voimansiirrosta.

Kouvolasta Alouette siirrettiin alkukesästä 2004 Keski-Suomen Ilmailumuseon tiloihin Tikkakoskelle( Alouettea ei ole kirjattu museon esineistöön ).

Tikkakoskella säilytyspaikkana on kylmä maapohjainen pressuhalli Ilmailumuseon takana. Kone on osittain jo kunnostettu. Saksan Ilmavoimilla on ollut sama tyyppi käytössä ja heidän nyt poistaessa koneita on sieltä mahdollista hankkia puuttuvia osia, mm. ohjaamo-osa puuttuu kokonaan.

Rajan Ilmakillan mielestä on nyt aika kaivaa Talvisodan jälkeen unholassa ollut talkoohenki esiin ja pelastaa ilmailuhistoriallisesti arvokas helikopteri eläkkeelle. Niilo Tarvajärven ja Barbara Helsingiuksen vetämä keräys v. 1964 sai kansan varauksettoman tuen.

Toivoaksemme näin käy nytkin.

Kunnioittaen Rajan Ilmakilta ry